22 việc làm project manager tại Hà Nội

Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
1 ngày trước
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
Hot
Ha Noi
3 ngày trước
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
 • Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
 • Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt
Ha Noi
Da Nang
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
 • Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
 • Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt
Hot
Ha Noi
Da Nang
4 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
13 ngày trước
Ha Noi
Ho Chi Minh
20 ngày trước
 • Công ty F&B siêu to khổng lồ ứng dụng công nghệ
 • Được tham gia xây dựng nhiều sản phẩm
 • Thu nhập 15 - 17 tháng lương/năm
Ha Noi
 • Công ty F&B siêu to khổng lồ ứng dụng công nghệ
 • Được tham gia xây dựng nhiều sản phẩm
 • Thu nhập 15 - 17 tháng lương/năm
Ha Noi
25 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
11 ngày trước
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13th month Salary and Bonus
Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13th month Salary and Bonus
Ha Noi
16 ngày trước
 • A product company with strong engineering culture
 • Clear career path for individuals
 • Encourage citizenship and employee engagement
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • A product company with strong engineering culture
 • Clear career path for individuals
 • Encourage citizenship and employee engagement
Ho Chi Minh
Ha Noi
17 ngày trước