12 việc làm oop tại Hà Nội

Mid/Sr. Java Engineer (Spring, OOP)

Ha Noi
  • Up to 16 months per year
  • Language & Technical Training
  • Healthcare for U & your family
Java OOP Spring
14 ngày trước

PHP Dev (Laravel, OOP - Up to 1500$)

Ha Noi
  • Lương luôn cao hơn mặt bằng
  • Dự án hấp dẫn từ Nhật, Sing
  • Môi trường làm việc năng động
PHP OOP Laravel
19 ngày trước

C/C++ Software Engineer

Ha Noi
Da Nang
  • Up-to 16-month Income / Year
  • Up-to 20M Relocation Package
  • World-top Automobile Brands