32 việc làm oop tại Việt Nam

 • Hybrid working with Attractive salary up to $2000
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary + PTI medical Insurance
Ho Chi Minh
 • Hybrid working with Attractive salary up to $2000
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary + PTI medical Insurance
PHP OOP MySQL
5 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Hybrid working with Attractive salary up to $2000
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary + PTI medical Insurance
Ho Chi Minh
 • Hybrid working with Attractive salary up to $2000
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary + PTI medical Insurance
.NET SQL OOP
5 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Nâng cao kĩ thuật với các kĩ sư giàu kinh nghiệm
 • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
 • Thu nhập cạnh tranh, nhiều chế độ hấp dẫn
Ho Chi Minh
 • Nâng cao kĩ thuật với các kĩ sư giàu kinh nghiệm
 • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
 • Thu nhập cạnh tranh, nhiều chế độ hấp dẫn
Java Spring OOP
8 ngày trước
Ho Chi Minh
8 ngày trước
 • Macbook Pro
 • Unlimited Bonus Fund
 • NOT prefer OT
Ho Chi Minh
 • Macbook Pro
 • Unlimited Bonus Fund
 • NOT prefer OT
Hot
Ho Chi Minh
5 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
2 ngày trước
 • Macbook provided
 • Attractive package
 • Flexible Working Arrangement
Ho Chi Minh
 • Macbook provided
 • Attractive package
 • Flexible Working Arrangement
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Macbook provided
 • Attractive package (up to $4000)
 • Flexible Working Arrangement
Ho Chi Minh
 • Macbook provided
 • Attractive package (up to $4000)
 • Flexible Working Arrangement
Java Spring OOP
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Recognition & Rewards
 • Dynamic & international workplace
 • Hybrid working model
Ho Chi Minh
 • Recognition & Rewards
 • Dynamic & international workplace
 • Hybrid working model
OOP Games C++
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Attractive Salary + Benefits
 • Cutting-edge Technologies
 • Remote working & 18 days off
Ho Chi Minh
 • Attractive Salary + Benefits
 • Cutting-edge Technologies
 • Remote working & 18 days off
Java Spring OOP
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước