39 việc làm OOP tại Việt Nam cho bạn

Developer (SQL/OOP/CSS) - Upto $1500

Ha Noi

PHP Back-end Developer (MySQL, OOP)

Ho Chi Minh
  • International opportunities
  • Working facilities provided
  • Free coffee,tea & snack

Web Developer (PHP, MySQL, OOP)

Ho Chi Minh

Tuyển Android Developer (upto 1000)

Ho Chi Minh

10 Senior PHP Developer

Ho Chi Minh

Developer (.NET, Xamarin)

Ho Chi Minh

Golang Developer

Ho Chi Minh

Developer (Android/IOS) - Upto $1500

Ha Noi

02 Senior C# Application Developers

Ha Noi
  • Bonus mỗi dự án
  • Xét tăng lương 4 tháng/lần
  • BHXH và phúc lợi đầy đủ

Java Developers (Mid Level)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm OOP qua email

10 Java/ Scala Developers ($700 ~ $1300)

Ha Noi

Java Engineer, up to 2000$ 1-month bonus

Ho Chi Minh

Software Programmer (Java/ .NET/ Cobol)

Ho Chi Minh

Senior Java Developer ~ $2000 gross

Ho Chi Minh

Senior Android Developer ($1000-$1300)

Ha Noi

05 (Sr.) PHP Developers (upto 1800$)

Ho Chi Minh

03 React Native Developers

Ha Noi

Lập Trình Viên PHP

Ha Noi

Windows Desktop Application Developer

Da Nang

iOS Developer (Swift/ xCode)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Evolable Asia Headline Photo

EVOLABLE ASIA – To build the Top global Service for a better World

Ho Chi Minh