25 việc làm oop tại Việt Nam cho bạn

02 Java Developers (OOP/SQL) up to $1200

Ha Noi

Python Developers (OOP, Linux)

Ho Chi Minh
 • Competitive salary
 • Extended health care insurance
 • Working with Bigdata, AI & IoT

Developers (ASP.NET, C#, OOP)

Ho Chi Minh

C/C++ Software Engineer

Ha Noi
 • 13th month salary
 • Incentive performance bonus
 • Training opportunies in Korea

【~$1500】C++ Developer

Ha Noi

Junior & Senior Java Developer (Spring)

Ho Chi Minh

Image Processing Engineer [Upto 1500$]

Ha Noi

Senior C# Application developers

Ha Noi
 • Bonus mỗi dự án
 • Xét tăng lương 4 tháng/lần
 • BHXH và phúc lợi đầy đủ

C/C++ Developer

Ha Noi

PHP Developer

Ha Noi
Nhận các việc làm OOP qua email

Lập trình viên PHP-Laravel

Da Nang

04 Senior/Junior Python/Odoo Developers

Ha Noi

4 Senior/Junior Ruby on Rails Developers

Ha Noi

Java Developer (Open level) - Up to $3k

Ho Chi Minh
Ha Noi

5 React Native Dev Có thể đi làm sau TẾT

Ha Noi
 • Môi trường năng động,trẻ trung
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Tham gia vào nhiều câu lạc bộ

Back-end Developer (Java)

Ho Chi Minh

Senior PHP Developer

Ho Chi Minh

Java Developer (Salary up to $2500)

Ho Chi Minh

Back-end Developer (Java) - Up to 1000$

Ha Noi

Business Analyst (Blockchain Project)

Ha Noi
Others

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật