27 việc làm oop tại Việt Nam

Java Dev (OOP/MVC) ~ $1300

Ha Noi
 • Đóng bảo hiểm full lương
 • Tăng lương 2 lần/1 năm
 • Cơ hội du lịch Tokyo Nhật Bản
Java OOP MVC
9 ngày trước

Sr. Java Developer (Java/Spring/OOP)

Ho Chi Minh
 • Premium health care check
 • Private health care
 • Extra benefits up to 350 USD
Java OOP Spring
21 ngày trước

Urgent -05 Java Developers (Spring, OOP)

Ho Chi Minh
 • Training opportunity in Europe
 • Very attractive salary & bonus
 • 100% salary in probation
Java OOP Spring
24 ngày trước

Senior Java Developer (Swing, Open GL)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Good working environment
 • Friendly, supportive colleague
Java OOP
2 ngày trước

3 Full-stack Webdeveloper (Java, PHP)

Ho Chi Minh
 • A fun working environment
 • MacBook Pro
 • High salary and top benefits
OOP Java PHP
5 ngày trước