34 việc làm oop tại Việt Nam

Sr. Java Developer (Java/Spring/OOP)

Ho Chi Minh
 • Premium health care package
 • Flexible working hours
 • Hot Sign-in Bonus
Java OOP Spring
2 ngày trước

Mid/Sr. Java Engineer (Spring, OOP)

Ha Noi
 • Up to 16 months per year
 • Language & Technical Training
 • Healthcare for U & your family
Java OOP Spring
14 ngày trước

PHP Dev (Laravel, OOP - Up to 1500$)

Ha Noi
 • Lương luôn cao hơn mặt bằng
 • Dự án hấp dẫn từ Nhật, Sing
 • Môi trường làm việc năng động
PHP OOP Laravel
19 ngày trước

C/C++ Software Engineer

Ha Noi
Da Nang
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Up-to 20M Relocation Package
 • World-top Automobile Brands