33 việc làm oop tại Việt Nam cho bạn

Mobile Apps Dev (iOS/Android/OOP)

Ha Noi

Backend Engineer (PHP, Laravel, OOP)

Ho Chi Minh

Java Developer (OOP, Spring)

Da Nang

Java Developer (Spring / OOP)

Ho Chi Minh

Full Stack Developer (.Net/OOP/Angular)

Ho Chi Minh

Developer (Japanese N3+, OOP, NodeJS)

Ho Chi Minh

02 Mid/Sr C/C++ Devs (OOP)

Ha Noi

Developer (Java, OOP, Oracle)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, OOP) From $1000

Ho Chi Minh

6 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET) ~$1300

Ha Noi

PHP Dev (JavaScript, Laravel, OOP)

Ho Chi Minh

Java Software Engineer (Junior/Senior)

Ho Chi Minh

C++ Developer (Windows, Linux, Qt)

Ho Chi Minh

3 Games Unity Developer - Up to 1000$

Ha Noi
  • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
  • Review lương 2 lần 1 năm
  • Du lịch nước ngoài hàng năm

Java Web Services Developer

Ho Chi Minh
  • Health Insurance
  • Very attractive salary & bonus
  • 100% salary in probation

Android Mobile Apps Developer

Ho Chi Minh

Jr/Sr .Net Developer(Xamarin,Mobile App)

Ho Chi Minh

C/C++ Software Engineer (Sign-on Bonus)

Ha Noi
  • Competitive salary & bonus
  • Attractive allowances
  • Flexible working time

Senior Android Developer (Mobile Apps)

Ho Chi Minh

[HCM] iOS Developer (Up to $900)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.