13 việc làm nosql tại Việt Nam

Java Engineer All level (Sign-on Bonus)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary & bonus
 • Insurance for your family
 • Unlimited annual leaves
Java Spring NoSQL
3 ngày trước

IT - Senior DevOps Engineer

Ho Chi Minh
 • Không gian làm việc hiện đại
 • Lương thưởng cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

Mid/Senior Data Engineer

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review
Database AWS NoSQL
3 ngày trước

Mid/Sr Backend (Node,TS, JS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review

JavaScript Backend (NodeJS/MongoDB/SQL)

Ho Chi Minh
 • Competitive Salary
 • Flexible Working Time/Location
 • Many Days Off (Full Salary)