55 việc làm nodejs tại Hà Nội

 • Một đội ngũ siêu đỉnh, công nghệ hàng đầu
 • Môi trường làm việc quốc tế, đa văn hoá, năng động
 • Dự án mới với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp
Ha Noi
 • Một đội ngũ siêu đỉnh, công nghệ hàng đầu
 • Môi trường làm việc quốc tế, đa văn hoá, năng động
 • Dự án mới với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp
NodeJS AWS ReactJS
17 giờ trước
Hot
Ha Noi
17 giờ trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
18 giờ trước
 • 100% Salary during probation
 • Up to 14th-month salary
 • Flexible Working Hours & Good Health Care Benefits
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • 100% Salary during probation
 • Up to 14th-month salary
 • Flexible Working Hours & Good Health Care Benefits
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
19 giờ trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
19 giờ trước
 • Cùng nhau xây dựng một sản phẩm tuyệt vời
 • Môi trường làm việc phẳng
 • Được tin tưởng và trao trọng trách lớn
Ha Noi
 • Cùng nhau xây dựng một sản phẩm tuyệt vời
 • Môi trường làm việc phẳng
 • Được tin tưởng và trao trọng trách lớn
Hot
Ha Noi
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
3 ngày trước
 • Hybrid working model or full remote
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Hybrid working model or full remote
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
4 ngày trước
 • 14 days of PTO (paid time off) per year
 • Company-wide trip end of the year to the US,Taiwan
 • Up to $60,000 / year all in compensation
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • 14 days of PTO (paid time off) per year
 • Company-wide trip end of the year to the US,Taiwan
 • Up to $60,000 / year all in compensation
NodeJS Cloud MySQL
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
7 ngày trước