ELCA

Ho Chi Minh

ELCA is a leading Swiss Information Technology Services Company

11 việc làm nodejs tại Hà Nội

Đăng 24 ngày trước

Back-end Dev (JavaScript, NodeJS)

Linh hoạt
Ha Noi
  • We offer you COMPETITIVE salary and benefits.
  • We offer a hybrid working environment.
  • NO OVERTIME.
Nhận thông tin việc làm nodejs tại Ha Noi qua email
Đăng 12 ngày trước

Fullstack Engineer (Java/ReactJS)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Work with iconic IT projects a
  • Be part of a high-performing
  • Work with the brightest minds

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.