111 việc làm lap trinh vien php tại Việt Nam

 • Yearly performance bonus
 • Technical training sessions
 • Discount 40% of CJ's Brand
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Yearly performance bonus
 • Technical training sessions
 • Discount 40% of CJ's Brand
Magento PHP SQL
5 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
5 giờ trước
 • Du lịch hàng năm
 • 03 ngày nghỉ hè
 • Cơ hội onsite tại Nhật
Ho Chi Minh
 • Du lịch hàng năm
 • 03 ngày nghỉ hè
 • Cơ hội onsite tại Nhật
Hot
Ho Chi Minh
9 giờ trước
 • International, dynamic, friendly working environme
 • Bao Viet care 24/24 Insurance
 • 14 Annual Leave /year (increasing according to yea
Ho Chi Minh
 • International, dynamic, friendly working environme
 • Bao Viet care 24/24 Insurance
 • 14 Annual Leave /year (increasing according to yea
PHP VueJS Laravel
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • The leading IT companies in Vietnam
 • Good working environment with modern office
 • Opportunity to onsite
Ho Chi Minh
 • The leading IT companies in Vietnam
 • Good working environment with modern office
 • Opportunity to onsite
SQL PHP Python
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Working in great team
 • 13th month of salary
 • Salary up to $2000
Ho Chi Minh
 • Working in great team
 • 13th month of salary
 • Salary up to $2000
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Competitive salary
 • 13th + performance salary
 • Young & friendly environment
Ha Noi
 • Competitive salary
 • 13th + performance salary
 • Young & friendly environment
PHP Laravel MySQL
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Young and active environment of technical talents
 • Up to 18 days AL and premium health-care benefits
 • Career path, Recognition and reward program
Ho Chi Minh
 • Young and active environment of technical talents
 • Up to 18 days AL and premium health-care benefits
 • Career path, Recognition and reward program
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Lương thưởng hấp dẫn: ngày lễ, T13, thưởng dự án
 • Đào tạo và cơ hội tăng lương thưởng, lên quản lý
 • Khám sức khoẻ, bảo hiểm, thể thao, nghỉ mát
Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn: ngày lễ, T13, thưởng dự án
 • Đào tạo và cơ hội tăng lương thưởng, lên quản lý
 • Khám sức khoẻ, bảo hiểm, thể thao, nghỉ mát
PHP Laravel MySQL
3 ngày trước
Hot
Ha Noi
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
6 ngày trước
 • Long-term project
 • 13th month salary and bonus
 • Premium Healthcare Insurance
Ho Chi Minh
 • Long-term project
 • 13th month salary and bonus
 • Premium Healthcare Insurance
PHP Java C#
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước