130 việc làm lap trinh vien php tại Việt Nam

 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án
 • Chế độ lựa chọn không gian làm việc (HWM)
Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án
 • Chế độ lựa chọn không gian làm việc (HWM)
PHP Laravel Java
13 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
13 giờ trước
 • 12 AL days + 6 sick leave days
 • Training/Health check-up/Trips
 • BV insurance,Performance bonus
Ho Chi Minh
 • 12 AL days + 6 sick leave days
 • Training/Health check-up/Trips
 • BV insurance,Performance bonus
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Cơ hội phát triển
 • Đào tạo nâng cao
 • Onsite nước ngoài
Ha Noi
Da Nang
 • Cơ hội phát triển
 • Đào tạo nâng cao
 • Onsite nước ngoài
Hot
Ha Noi
Da Nang
2 ngày trước
 • Sign-on bonus when applicable
 • Up to 14th month salary
 • Bao Viet Premium Medical Insurance
Ho Chi Minh
 • Sign-on bonus when applicable
 • Up to 14th month salary
 • Bao Viet Premium Medical Insurance
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Long-term career commitment
 • Very attractive salary and bonus
 • Comfortable environment
Ho Chi Minh
 • Long-term career commitment
 • Very attractive salary and bonus
 • Comfortable environment
PHP Drupal MySQL
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Salary Upto $2500 NET
 • Review lương 2 lần/năm
 • Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
Ha Noi
 • Salary Upto $2500 NET
 • Review lương 2 lần/năm
 • Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
PHP Laravel MySQL
3 ngày trước
Hot
Ha Noi
3 ngày trước
Hot
Da Nang
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Cơ hội trở thành thành viên chủ chốt
 • Cơ hội đào tạo tại Nhật Bản
 • Môi trường năng động, phát triển năng lực tối đa
Ha Noi
 • Cơ hội trở thành thành viên chủ chốt
 • Cơ hội đào tạo tại Nhật Bản
 • Môi trường năng động, phát triển năng lực tối đa
PHP MySQL Laravel
4 ngày trước
Hot
Ha Noi
4 ngày trước