73 việc làm lap trinh vien php tại Việt Nam

Backend Developer (Java/ PHP/ NodeJS)

Ha Noi
 • Môi trường năng động, sáng tạo
 • Thu nhập theo giá trị đóng góp
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển
Java PHP NodeJS
12 giờ trước

Fullstack Developers (PHP/Java)

Ha Noi
 • Salary up to $2000
 • Equip Macbook Pro
 • 13+ month salary package
PHP JavaScript Java
19 giờ trước

Mid PHP Developer (Drupal, JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Develop challenge career path
 • High value High Benefit
 • Business trip in Singapore

PHP Developer (Drupal, WordPress)

Ho Chi Minh
 • Additional 6 sick leave days
 • Training courses
 • BV insurance,Performance bonus

PHP Backend Developer (Laravel, SQL)

Ha Noi
 • Cơ hội là thành viên nòng cốt
 • Cơ hội đào tạo 3 tháng ở Nhật
 • Được cấp máy tính cấu hình cao
PHP SQL Laravel
3 ngày trước

PHP Laravel Developer (Middle)

Ho Chi Minh
 • Japanese Product Startup
 • Working with Japanese client
 • Good benefit package
PHP SQL Laravel
3 ngày trước

10 PHP Developers (Laravel)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt
PHP Laravel Java
3 ngày trước

PHP Developer (Upto 2000$ NET)

Ha Noi
 • Salary Upto $2000 NET
 • Review lương 2 lần/năm
 • Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Full-stack Web Dev(JavaScript, PHP, CSS)

Ho Chi Minh
 • Office exchange Cali, Finland
 • Trending technology
 • Finnish company

Senior PHP Developer

Ho Chi Minh
 • Job security with no probation
 • Professional certifications
 • Premium Health Insurance
PHP AWS
5 ngày trước

PHP Dev (Magento) - Up to $2500

Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • Monthly profit sharing program
 • Ongoing education and training
PHP Drupal Magento
5 ngày trước

05 Backend Developer (PHP/JavaScript/C#)

Ho Chi Minh
 • 100% probationary salary
 • No Overtime Ever!!!
 • Salary up to $1300