103 việc làm lap trinh vien nodejs tại Việt Nam cho bạn

[HN] 5 Lập trình viên PHP/NodeJS/.Net

Ha Noi - Cau Giay
PHP ReactJS NodeJS
19 ngày trước

[HN] 03 Java Dev. (NodeJS, JavaScript)

Ha Noi - Hoan Kiem

(Gấp) PHP/ Nodejs Backend Developer

Ha Noi - Nam Tu Liem
PHP MySQL NodeJS
20 giờ trước

Senior NodeJS Developers (JavaScript)

Ho Chi Minh - District 1
 • Bonus up to 4-months salary
 • Chance to work in Yahoo! JAPAN
 • Bao Viet care 24/24 Insurance
NodeJS JavaScript
1 ngày trước

Senior Developers (Java/NodeJS/Angular)

Ho Chi Minh - Tan Binh

Cloud Solution Engineer (React, NodeJS)

Ha Noi - Ba Dinh

Backend Developer (NodeJS, Golang, Java)

Ha Noi - Thanh Xuan
Java Golang NodeJS
2 ngày trước

Mid - Sr Backend Dev (Java, PHP, NodeJS)

Ho Chi Minh - Binh Thanh
Java PHP NodeJS
3 ngày trước

Backend Developer (Python/NodeJS/Golang)

Ho Chi Minh - District 3

Fullstack Dev (NodeJS,React/Angular,CSS)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan
CSS Angular NodeJS
3 ngày trước

Sr Game Back-end Dev (Go/NodeJS/Java)

Ho Chi Minh - District 3
 • Work on the top Global PVPgame
 • Competitive salary and bonus
 • Young, dynamic work enviroment
Golang Java NodeJS
3 ngày trước

Backend Developer (NodeJS/Python) $13th$

Ho Chi Minh - Tan Binh

NodeJS Engineer (All Levels)

Ho Chi Minh - District 4, Tan Binh
 • Fast paced working environment
 • Private health care for family
 • Business trips to Australia

Backend Dev (NodeJS/JavaScript/AWS)

Ho Chi Minh - Tan Binh

Backend Developer (ReactJS, NodeJS)

Ho Chi Minh - Binh Thanh

Senior Backend Engineers (Java, NodeJS)

Ho Chi Minh - District 10
Java NodeJS Python
4 ngày trước

Senior NodeJS/AWS Developer (BONUS)

Ho Chi Minh - Tan Binh

Software Engineer (NodeJS/Java/PHP)

Ho Chi Minh - Tan Binh
 • Competitive salary and Bonus
 • Young, dynamic work enviroment
 • Diversified jobs & technologie
Java NodeJS PHP
5 ngày trước

Solution Architect (Java, NodeJS)

Ho Chi Minh - District 3

Sr. Software Engineer (NodeJS/ReactJS)

Ho Chi Minh - District 11
 • Up to 5 mths performance bonus
 • Attractive Stock Options
 • Macbook Pro provided
ReactJS AWS NodeJS
5 ngày trước

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.