40 việc làm lap trinh vien nodejs tại Việt Nam cho bạn

Lập trình viên NodeJS - Up to $1500

Ha Noi
  • Thưởng tết và bonus hàng năm
  • Định hướng công nghệ mới nhất
  • Môi trường làm việc quốc tế

Full Stack Developer (JavaScript/NodeJS)

Ho Chi Minh

Senior NodeJS Dev(Có thể đi làm sau Tết)

Ha Noi

DevOps Engineer (NodeJS/ReactJS) ~ $1200

Ho Chi Minh

10 Senior Back-end Developers (NodeJS)

Ho Chi Minh

Full-stack Developer (React, NodeJS)

Ho Chi Minh

03 Dev PHP/ NodeJS ~20Mil Đi làm sau tết

Ha Noi

Backend Developer (NodeJS, JavaScript)

Ho Chi Minh

Sr Software Developer (NodeJS/AngularJS)

Ho Chi Minh

3 Back-end Dev (Python, Golang, NodeJS)

Ha Noi
Nhận các việc làm Lập trình viên NodeJS qua email

02 Senior NodeJS (Có thể đi làm sau TẾT)

Ha Noi

FullStack Dev (NodeJs/Python/JavaScript)

Ho Chi Minh

Full Stack Developer - NodeJS/AngularJS

Ho Chi Minh

Tech Lead (NodeJS, ReactJS, Javascript)

Ho Chi Minh

Back-end Developer (NodeJS, Mongo, PHP)

Ha Noi

Senior NodeJS Developer - Up to $1,500

Ho Chi Minh

Senior Back-end Developers (NodeJS)

Ho Chi Minh

Senior NodeJS Backend - Up to $1,800

Ho Chi Minh

Junior/Senior Backend Developer (NodeJS)

Ho Chi Minh

Full-stack Developer (NodeJS, ReactJS)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Framgia Inc. Headline Photo

One of the leading technical IT group in Asia

Ha Noi