117 việc làm lap trinh vien java tại Việt Nam

 • Global growth with experienced engineers
 • Innovative, balanced, creative culture
 • Competitive salary, benefits, training
Ha Noi
 • Global growth with experienced engineers
 • Innovative, balanced, creative culture
 • Competitive salary, benefits, training
Hot
Ha Noi
9 giờ trước
 • Attractive Salary & Benefit
 • Yearly Performance Bonus
 • Premium Health Insurance
Ho Chi Minh
 • Attractive Salary & Benefit
 • Yearly Performance Bonus
 • Premium Health Insurance
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Lương upto 2000$
 • Có cơ hội làm việc tại Nhật
 • Chế độ phúc lợi đầy đủ, đóng thuế lương gross
Ha Noi
 • Lương upto 2000$
 • Có cơ hội làm việc tại Nhật
 • Chế độ phúc lợi đầy đủ, đóng thuế lương gross
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
Hot
Da Nang
1 ngày trước
 • Môi trường TRẺ, TÀI NĂNG, nhiều cơ hội phát triển
 • Công ty Product: hệ thống lớn, không ngừng tối ưu
 • Thu nhập cạnh tranh (500$ - 2000$), chế độ hấp dẫn
Ha Noi
 • Môi trường TRẺ, TÀI NĂNG, nhiều cơ hội phát triển
 • Công ty Product: hệ thống lớn, không ngừng tối ưu
 • Thu nhập cạnh tranh (500$ - 2000$), chế độ hấp dẫn
Java Spring MySQL
1 ngày trước
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
 • Full Social Insurance, Premium Insurance
 • 100% salary during the probation period
 • Flexible working time, Full salary in probation
Ho Chi Minh
 • Full Social Insurance, Premium Insurance
 • 100% salary during the probation period
 • Flexible working time, Full salary in probation
Java Spring MySQL
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Working in Data Processing
 • 13th month of salary
 • Salary up to $2500
Ho Chi Minh
 • Working in Data Processing
 • 13th month of salary
 • Salary up to $2500
Java Spring AWS
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
Hot
Ha Noi
4 ngày trước
 • Mức thu nhập cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
 • Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
 • Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng
Ha Noi
 • Mức thu nhập cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
 • Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
 • Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng
Hot
Ha Noi
4 ngày trước
 • Attractive income. Pay full probation salary
 • 13th month salary + KPI bonuses
 • International, dynamic, friendly environment
Ho Chi Minh
 • Attractive income. Pay full probation salary
 • 13th month salary + KPI bonuses
 • International, dynamic, friendly environment
Java .NET ReactJS
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước