116 việc làm lap trinh vien front end tại Việt Nam

 • Attractive salary up to $1800
 • Review salary 2 times/year
 • 13th-month+ project bonus
Ho Chi Minh
 • Attractive salary up to $1800
 • Review salary 2 times/year
 • 13th-month+ project bonus
Hot
Ho Chi Minh
2 giờ trước
 • Product 100K+ Global Users
 • Flexible time & 12 remote days
 • ~ 16 Month Salary and more
Ha Noi
 • Product 100K+ Global Users
 • Flexible time & 12 remote days
 • ~ 16 Month Salary and more
Hot
Ha Noi
3 giờ trước
 • Có thể làm việc từ xa
 • Khu vực cafe cực chill!
 • Lớp tiếng Nhật + Anh free
Ho Chi Minh
 • Có thể làm việc từ xa
 • Khu vực cafe cực chill!
 • Lớp tiếng Nhật + Anh free
Hot
Ho Chi Minh
4 giờ trước
 • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
 • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
 • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
 • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
 • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
1 ngày trước
 • Up to $5000
 • Personal Macbook pro provided
 • Dynamic,Innovative,Friendly
Ho Chi Minh
 • Up to $5000
 • Personal Macbook pro provided
 • Dynamic,Innovative,Friendly
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Remote First & WFH Allowances
 • 20 paid rest day & 1 Leisure Rules Day
 • Attractive compensation & benefits package
Ho Chi Minh
 • Remote First & WFH Allowances
 • 20 paid rest day & 1 Leisure Rules Day
 • Attractive compensation & benefits package
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
3 ngày trước
 • Competitive compensation
 • Flexibility to work from home
 • International environment
Ho Chi Minh
 • Competitive compensation
 • Flexibility to work from home
 • International environment
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước