53 việc làm ky su he thong tại Việt Nam

 • Chế độ thưởng theo KPI
 • Đào tạo chuyên sâu
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo
Ho Chi Minh
 • Chế độ thưởng theo KPI
 • Đào tạo chuyên sâu
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Chương trình đào tạo từ Seabank
 • Lương thưởng hấp dẫn
Ha Noi
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Chương trình đào tạo từ Seabank
 • Lương thưởng hấp dẫn
Ha Noi
12 ngày trước
 • Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở
 • Lộ trình sự nghiệp rõ ràng
 • Chế độ lương thưởng, chính sách đãi ngộ cạnh tranh
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở
 • Lộ trình sự nghiệp rõ ràng
 • Chế độ lương thưởng, chính sách đãi ngộ cạnh tranh
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
9 giờ trước
 • 13 Monthly Base Salary
 • Training
 • Recorgnition
Ho Chi Minh
 • 13 Monthly Base Salary
 • Training
 • Recorgnition
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Highly competitive salary and benefits package
 • Intensive Training Program
 • Diversified Jobs & Technologies
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Highly competitive salary and benefits package
 • Intensive Training Program
 • Diversified Jobs & Technologies
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
2 ngày trước
 • Một nơi để học hỏi
 • Một nơi để phát triển
 • Một nơi để tự hào
Ho Chi Minh
 • Một nơi để học hỏi
 • Một nơi để phát triển
 • Một nơi để tự hào
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước