35 việc làm ky su he thong tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Network Support Technician/System Engineer (Nightshift)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Health Care
 • FREE Gym
 • Spacious & airconditioned SLEEP ROOM AVAILABLE
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Support Engineer (System Engineer, Linux)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Flexible working time
 • On-site opportunities in the US, UK
 • Healthcare insurance for employee & 2 dependents
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

System Display Engineer (C/C++/C#/JavaScript/WebAPI)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Attractive Salary & Benefit
 • Yearly Performance Bonus
 • Premium Health Insurance
Đăng 11 ngày trước

IT Security (IT risk, IT Audit, System Engineer)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Lương thưởng cạnh tranh, đãi ngộ toàn diện
 • Đào tạo chuyên sâu theo Công ty và Tập đoàn MB
 • Bảo hiểm sức khỏe MIC
SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Security Operations Analyst (Linux, English)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Oversea Training in US, Canada
 • 13th Month Salary & Talented Retention Bonus
 • Extra Healthcare Insurance
SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

Mid Home Trading System Developer (Windows Desktop App)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • We truly value your thoughts and opinions
 • International and professional environment
 • Honest, Transparent, Open-minded, Respect
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

System Input Engineer (Linux Graphics, C/C++, OpenGL)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Attractive Salary & Benefit
 • Yearly Performance Bonus
 • Premium Health Insurance
Đăng 8 ngày trước

Cyber Security Engineer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Career coach, learning & development opportunity.
 • Competitive salary
 • Opportunity to become the pioneer of the Endava

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.