Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Headline Photo
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Vietnam Big Logo

8 việc làm kotlin tại Hồ Chí Minh

Đăng 8 ngày trước

Senior Android Developer (Java, Kotlin, MVP)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • 13th month salary, Year-end performance bonus
  • Private insurance package
  • Company outing and Team building
Đăng 12 ngày trước

Senior Android Developer (Kotlin)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • No.1 Construction Tech company in Japan
  • Hybrid working with focus on Engineering team work
  • Highly competitive salary and benefits
Nhận thông tin việc làm kotlin tại Ho Chi Minh qua email
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Android Developer (Hybrid)

Linh hoạt
Ho Chi Minh - Da Nang
  • Clear career track and solid processes
  • International world-class team (10+ nationalities)
  • Top notch clients and benefits

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.