22 việc làm kotlin tại Hà Nội

 • Lương thưởng hấp dẫn: ngày lễ, T13, thưởng dự án
 • Được Đào tạo phát triển, không y/c kinh nghiệm
 • Khám sức khoẻ, bảo hiểm, thể thao, nghỉ mát
Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn: ngày lễ, T13, thưởng dự án
 • Được Đào tạo phát triển, không y/c kinh nghiệm
 • Khám sức khoẻ, bảo hiểm, thể thao, nghỉ mát
Hot
Ha Noi
14 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
14 ngày trước
 • Môi trường Agile đẩy nhanh phát triển năng lực
 • Thu nhập rất hấp dẫn dựa trên năng lực
 • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
Ha Noi
 • Môi trường Agile đẩy nhanh phát triển năng lực
 • Thu nhập rất hấp dẫn dựa trên năng lực
 • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
Android Kotlin
9 ngày trước
Ha Noi
9 ngày trước
 • Attractive salary
 • Provide laptop, screen
 • Good working environment
Ha Noi
 • Attractive salary
 • Provide laptop, screen
 • Good working environment
Android Kotlin JSON
16 ngày trước
Ha Noi
16 ngày trước
 • Môi trường làm việc thoải mái, nghỉ T7, CN. Ko OT
 • Tham gia bảo hiểm sức khỏe PTI
 • Review lương 2 lần/năm, phụ cấp thâm niên
Ha Noi
 • Môi trường làm việc thoải mái, nghỉ T7, CN. Ko OT
 • Tham gia bảo hiểm sức khỏe PTI
 • Review lương 2 lần/năm, phụ cấp thâm niên
Android Kotlin Java
16 ngày trước
Ha Noi
16 ngày trước
 • Lương thưởng hấp dẫn: ngày lễ, T13, thưởng dự án
 • Đào tạo và cơ hội tăng lương thưởng, lên quản lý
 • Khám sức khoẻ, bảo hiểm, thể thao, nghỉ mát
Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn: ngày lễ, T13, thưởng dự án
 • Đào tạo và cơ hội tăng lương thưởng, lên quản lý
 • Khám sức khoẻ, bảo hiểm, thể thao, nghỉ mát
Android Java SQL
4 ngày trước
Hot
Ha Noi
4 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
7 ngày trước