11 việc làm japanese tại Việt Nam cho bạn

Tester (Japanese, QA QC)

Da Nang

Project Manager (English/ Japanese)

Ho Chi Minh

Bridge Engineer (BrSE/ Japanese)

Ho Chi Minh

Bridge System Engineer in Viet Nam

Ha Noi

Bridge Engineer (BrSE) - Kỹ Sư Cầu Nối

Ho Chi Minh

IT Team Leader (C++,C language,Japanese)

Ho Chi Minh

Bridge Engineer (BSE, Java)

Ho Chi Minh
  • Japanese Product Startup
  • Chance to become Leader
  • Chance to working in Japan

Junior Bridge Software Engineer - BSE

Ho Chi Minh

02 Bridge Engineer N3+ (Up to $2000)

Da Nang

Bridge Software Engineer (N3+)

Ho Chi Minh
  • Onsite in Japan
  • Japanese incentive
  • English incentive

Java Developer Up to 1500$

Ha Noi
  • Cơ hội đi Nhật dài hạn
  • Thưởng hàng tháng
  • Bảo hiểm Full lương

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.