16 việc làm japanese tại Việt Nam cho bạn

Technical PM - Japanese N2 - from $3000

Ho Chi Minh

4 Japanese Bridge Software Engineers

Ho Chi Minh

【~$2500】BrSE - Kỹ sư cầu nối

Da Nang
Ha Noi

QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

Sr Tester N1, N2 Japanese (Up to $2500)

Ho Chi Minh

Bridge System Engineer (Up to $2500)

Ho Chi Minh

Unity Developer (Senior/Junior)

Ha Noi

06 Senior/Junior .NET (Japan/VietNam)

Ha Noi
Nhận các việc làm Japanese qua email

Software QA Engineer

Ho Chi Minh

Bridge Software Engineer - Work in Japan

Ho Chi Minh
  • Salary is up to $3000
  • 13th salary, parties, travels
  • Work in Tokyo Japan

[URGENT] BrSE Up To 2800$

Ha Noi

Unity Developer (Senior/Junior)

Ha Noi

Bridge System Engineer - Up to $2500

Ha Noi

BSE Project Manager ($1000-$2500)

Ho Chi Minh

Bridge Software Engineer - Up to $3,000

Ho Chi Minh

Tester

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật

Luxoft Vietnam Headline Photo

Our Values: Excellence, Commitment, Relationship - Fun, Creativity - Agility

Ho Chi Minh