27 việc làm games tại Việt Nam cho bạn

JavaScript Developer

Ho Chi Minh

Senior Game Tester

Ho Chi Minh
  • MacBook and Extra screens
  • Premium health insurance
  • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Senior Designer (Up to $2000 Net)

Ha Noi

Game Designer (Planner)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Games qua email

Senior Game Developers (Unity 3D/C#)

Ho Chi Minh

Game Designer (Planner)

Ho Chi Minh

Game Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật