15 việc làm game developer tại Việt Nam cho bạn

[Mobile Game Server] Java Developer

Ha Noi
 • Lương có thể lên đến 1000$
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Unity Game Developer (C#, Up to $1300)

Ha Noi

3 Game Unity Developers (500$ - 1000$)

Ha Noi

Unity3d Game/App Developer

Ho Chi Minh
 • Fun & exciting digital startup
 • Great path for personal growth
 • Work with latest technology

05 Unity Game Developers Up to $1000

Ha Noi

Game Developer (Unity or Cocos2d-x)

Ho Chi Minh

05 Mobile Game Developers (Unity)

Ha Noi
 • Lương có thể lên đến 1000$
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Unity Game Developer - Up to 1.200$

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • High-skilled & passionate team
 • Great-place-to-work activities
Nhận các việc làm game developer qua email

Unity Game Developer(Up to $1200)

Ho Chi Minh

Senior Mobile Game Developers

Ha Noi

Mobile Game Developer (HTML5)

Ho Chi Minh

05 Game Developer ( Unity/ C#/ C++)

Ha Noi
 • Lương, thưởng cao
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

Game Server Dev (Java, C#, TypeScript)

Ho Chi Minh

02 Unity Game Dev (C#, Unity, Games)

Ha Noi

Mobile Game Dev (Back-end Unity) ~ $1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Đóng 100% bảo hiểm

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopback Headline Photo
Shopback Ho Chi Minh

ShopBack - The Smarter Way