19 việc làm game developer tại Việt Nam cho bạn

02 Senior Java Developers (Game Mobile)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer - Up to 1.200$

Ho Chi Minh
  • Up-to-date technologies
  • High-skilled & passionate team
  • Great-place-to-work activities

Game Developer (Cocos2dx or Unity)

Ho Chi Minh

5 Game Developer (C#, HTML5, JavaScript)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (C#)

Ha Noi

Unity Game Developer

Ha Noi

Game Developer (C++, JavaScript)

Ho Chi Minh

HTML5 Game Developer

Ha Noi

Unity Game Developer (C#; HN/HCM)

Ha Noi
Ho Chi Minh

HTML5 Game Developers

Ho Chi Minh
Ha Noi
Nhận các việc làm game developer qua email

Unity Game Developer

Ho Chi Minh

05 Unity Game Developers (Up to 1500$)

Ha Noi

Unity Game Developer (Up to $1800)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • Private Medical Check up
  • Project Bonus
  • Offer Personal Equipments

04 Unity Game Developer (C#)

Ha Noi

Unity Game Developer (1000$ ~ 1300$)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (Up to $1200)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (Up to $1000)

Ho Chi Minh

05 Unity Game Developers (đi làm ngay)

Ha Noi

05 Mobile Game Developers (Unity)

Ha Noi
  • Lương có thể lên đến 1000$
  • Thưởng tết 4 đến 8 tháng lương
  • Du lịch nước ngoài hàng năm

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật

KMS Technology Headline Photo

Agile & innovative global outsourcing

Ho Chi Minh