12 việc làm game developer tại Việt Nam cho bạn

Game Developer (Cocos2dx or Unity)

Ho Chi Minh

02 Game Mobile Unity Developers

Ha Noi

05 Game Unity Developer (C#)

Ha Noi
  • Lương hấp dẫn Upto $1200
  • Môi trường làm việc siêu COOL
  • Cơ hội vi vu làm việc tại Nhật

03 Mobile Game Developers (HTML5, Unity)

Ha Noi
  • Ko làm thêm giờ
  • Thưởng theo dự án
  • Chi trả 100% khám chữa bệnh

HTML5 Game Developer

Ha Noi

Game Unity Developer (C#)

Ha Noi
Nhận các việc làm game developer qua email

Unity Game Developer

Ha Noi

Mobile Game Developer (Unity)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (Up to $1200)

Ho Chi Minh

HTML5 Game Developer [Javascript]

Ho Chi Minh
Ha Noi

Game Developers

Ha Noi

Senior Developer Game Mobile (iOS)

Ho Chi Minh
  • Lương khởi điểm up to $3.000
  • Cấp Macbook và iphone
  • Xét tăng lương 3-6 tháng/ lần

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Foody Corporation Headline Photo

We bring best services to millions of users from thousands of suppliers.

Ho Chi Minh