18 việc làm django tại Việt Nam

Python Developer (PHP, Django, Laravel)

Ho Chi Minh
  • Full insurance benefit.
  • 13th salary + year end bonus.
  • Opportunity onsite in Japan,UK
Python Django PHP
20 ngày trước

PYTHON DEVELOPER (Django/Flask)

Ho Chi Minh
  • Thưởng KPI > 3 tháng lương.
  • Nghỉ mát trong và ngoài nước.
  • Tài trợ chi phí học tập.
Python Django
23 ngày trước

Fresher/Jr Python Developer (SQL Django)

Ho Chi Minh
  • Salary from $600 - $1800
  • Balanced workplace
  • Skype Interview in English