27 việc làm data analyst tại Hồ Chí Minh

Hot
Ho Chi Minh
8 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
New
Ho Chi Minh
7 giờ trước
Ho Chi Minh
22 ngày trước
 • Funny, diverse, and dynamic POCer Community
 • Contribute to an exciting and fast-moving industry
 • SaaS & Data is the future of Pharma & Healthcare
Ho Chi Minh
 • Funny, diverse, and dynamic POCer Community
 • Contribute to an exciting and fast-moving industry
 • SaaS & Data is the future of Pharma & Healthcare
Hot
Ho Chi Minh
7 giờ trước
 • Được trang bị Hi-End PC - Gaming gear.
 • 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần thứ 6 work from home.
 • Được đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm PVI.
Ho Chi Minh
 • Được trang bị Hi-End PC - Gaming gear.
 • 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần thứ 6 work from home.
 • Được đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm PVI.
Database Python SQL
14 ngày trước
Ho Chi Minh
14 ngày trước
Ho Chi Minh
28 ngày trước