5 việc làm cocos tại Việt Nam cho bạn

2 Cocos‌ ‌Creator‌ ‌Devs (Unity Games)

Ho Chi Minh
  • Working with professional team
  • Attractive salary and benefits
  • Huge project bonus

2D Game Developer (Unity, Cocos)~1500USD

Ho Chi Minh

[Up to 1500$] Mobile Games Unity (C#)

Ha Noi
  • Mức lương cạnh tranh
  • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
  • Môi trường làm việc thân thiện

Unity Game Developer (C#) - Up to $1,500

Ha Noi

Mobile Games Developer (Cocos2dx, Unity)

Ho Chi Minh
  • MacBook and Extra screens
  • Bonus&Premium health insurance
  • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd