6 việc làm cloud tại Hà Nội cho bạn

[GẤP] Kỹ sư Lập trình Cloud (C#)

Ha Noi

IT Operation Manager (Cloud/ DevOps)

Ha Noi

Network Data Center Specialist (Cisco)

Ha Noi
Nhận các việc làm Cloud qua email

DevOps Engineer (Docker, Kubernetes)

Ha Noi
Ho Chi Minh
  • 13th month & Performance bonus
  • 20 days of paid leave
  • Health care insurance

Kỹ sư Phát triển và Tích hợp

Ha Noi

Junior System Engineer ($700-$1500)

Ha Noi
  • 13th month & Performance bonus
  • Language & Technical Training
  • Healthcare for U & your family

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.