76 việc làm business analyst tại Việt Nam cho bạn

[HN] 03 Business Analyst

Ha Noi - Hoan Kiem

Project Leader cum Business Analyst

Ho Chi Minh - District 1

Business Analyst

Ha Noi - Ba Dinh

Senior Business Analyst (English, Agile)

Da Nang - Hai Chau
Ho Chi Minh - District 1

Business Analyst - Up to 1000$

Ha Noi - Nam Tu Liem

Product Owner (Business Analyst, UI-UX )

Ho Chi Minh - District 7

(Junior/Senior) Business Analyst - ERP

Ho Chi Minh - District 1

10 Business Analyst (BA) - Up to 1000$

Ha Noi - Cau Giay

Senior Business Analyst 18 - 20M

Ha Noi - Hai Ba Trung

Business Analyst ( Java, Agile)

Ha Noi - Hai Ba Trung
  • Attractive, competitive salary
  • Professional environment
  • Annual 5-star-company trip

02 Business Analyst (SQL, MySQL)

Ha Noi - Nam Tu Liem
  • Thu nhập cạnh tranh upto 1000$
  • Môi trường làm việc năng động
  • Cơ hội thử thách và phát triển

Business Analyst (QA QC, MySQL)

Ha Noi - Cau Giay

Senior Business Analyst - Up to $1800

Ho Chi Minh - Tan Binh

IT Business Analyst

Ho Chi Minh - Tan Binh
  • Competitive salary + bonus
  • Premium healthcare
  • English working environment

Business Analyst ( English, Agile)

Ho Chi Minh - Binh Thanh

Pre-sales Business Analyst

Ho Chi Minh - Tan Binh

Business Analyst - Phân Tích Giải Pháp

Ha Noi - Hoan Kiem

System Analyst (IT Business Analyst)

Ho Chi Minh - Tan Binh

02 Business Analyst ( Product Designer)

Ho Chi Minh - District 5

Business Analyst

Ho Chi Minh - Binh Thanh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.