50 việc làm business analyst tại Việt Nam cho bạn

Test Analyst/Business Analyst (QA QC)

Ho Chi Minh

Business Analyst

Ha Noi

Business Analyst - Up to 2000$

Ha Noi

Business Analyst - Salary up to 1200$.

Ha Noi

URGENT - Research & Business Analyst

Ha Noi
 • Lương, thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến lên quản lý
 • Môi trường làm việc năng động

Product Business Analyst

Ho Chi Minh

Technical Business Analyst - E-commerce

Ho Chi Minh

Business Analyst (PM Assistant)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonus
 • Great team&project, Big bonus
 • Company tour, health/fitness

Business Analyst

Ho Chi Minh

Business Analyst (Software Product)

Ha Noi
Nhận các việc làm Business Analyst qua email

[HN] Business Analyst

Ha Noi

Business Analyst

Ha Noi

Senior Business Analyst (English)

Ha Noi
 • Excellent working environment
 • performance based bonus
 • Premium healthcare for staff

Business Analyst

Ho Chi Minh

3 Senior Business Analyst

Ho Chi Minh
 • Có cơ hội đi onsite ở Nhật Bản
 • Thưởng 2 lần/năm + Thưởng nóng
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)

Business Analyst

Ho Chi Minh

3 Business Analyst

Ho Chi Minh
 • Bi-annually bonus
 • Annual company trip oversea,VN
 • 14 AL, 3 SL, 1 Birthday leave

Senior Business Analyst (English, Agile)

Ho Chi Minh

Business Analyst

Ha Noi

Business Analyst – Team Leader

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile & innovative global outsourcing