114 việc làm aws tại Việt Nam

DevOps Engineer (AWS, Cloud)

Ho Chi Minh
 • Attractive benefits
 • 13th month bonus
 • Trip for Employee & Partner
AWS Cloud
7 giờ trước

Security Engineer (AWS, Cloud)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review
AWS English Cloud
10 giờ trước

Technical Architect (AWS, Agile)

Ho Chi Minh
 • Good working environment
 • Global jobs await
 • Music is our driving force

Senior Tester (QA/QC, AWS)

Ha Noi
 • Siêu dự án hàng chục triệu đô
 • Gói thu nhập lên đến 18 tháng
 • Làm việc với C.Gia BCG, AWS…
Tester QA QC AWS
2 ngày trước

Sr. Fullstack Dev (NodeJS, ReactJS, AWS)

Ho Chi Minh
 • Premium Healthcare package
 • Negotiable Salary
 • Professional, dynamic
NodeJS ReactJS AWS
2 ngày trước

Sr/Jr AI Software Engineer (Python,AWS)

Ho Chi Minh
 • Attractive Salary, Incentives
 • Work on high-end technologies
 • Beloved working environment
Python English AWS
2 ngày trước

Junior DevOps Engineer (AWS, Linux)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Competitive Salary Package
 • 15 Full-paid Annual Leave Days
 • Friendly Working Environment
AWS Linux DevOps
3 ngày trước

Devops Engineer (Azure, AWS)

Ho Chi Minh
Others
 • Annual salary review
 • Chance to work overseas
 • Premium health insurance