85 việc làm aws tại Việt Nam

 • Young/Dynamic/Free/Team-work
 • Learning and Experiencing New IT Skills
 • Career Path to Technical Leader, CTO
Ho Chi Minh
 • Young/Dynamic/Free/Team-work
 • Learning and Experiencing New IT Skills
 • Career Path to Technical Leader, CTO
Java AWS Python
22 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
22 giờ trước
 • Very competitive remuneration package
 • Build products for millions of users in Australia
 • Hybrid and flexible working environment
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Very competitive remuneration package
 • Build products for millions of users in Australia
 • Hybrid and flexible working environment
DevOps AWS
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
7 ngày trước
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp
 • Đào tạo chuyên sâu theo Công ty và Tập đoàn MB
 • Đãi ngộ toàn diện (Bảo hiểm MIC, thưởng lễ tết,..)
Ha Noi
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp
 • Đào tạo chuyên sâu theo Công ty và Tập đoàn MB
 • Đãi ngộ toàn diện (Bảo hiểm MIC, thưởng lễ tết,..)
Ha Noi
10 ngày trước
 • Full salary during the probation period
 • 13th monthly salary is guaranteed
 • Premium health care insurance
Ho Chi Minh
 • Full salary during the probation period
 • 13th monthly salary is guaranteed
 • Premium health care insurance
DevOps AWS Cloud
12 ngày trước
Ho Chi Minh
12 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
14 ngày trước
Ho Chi Minh
14 ngày trước