15 việc làm aws tại Việt Nam cho bạn

DevOps Engineer (AWS, Linux)

Ho Chi Minh
 • MacBook Pro
 • Flexible working hours
 • Health insurance + Dental

AWS Cloud/System Engineer

Ha Noi
 • Technical Training
 • MacBook pro
 • BaoViet healthcare

DevOps Engineer (Cloud, AWS) 1500++

Ho Chi Minh
Ha Noi

Cyber Security Architect (AWS, Cloud)

Ho Chi Minh

03 Back-end Leader&Engineer (Java, AWS)

Ha Noi

System Engineer (DevOps,Cloud,AWS,Linux)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Work in global environment
 • Chance to learn new technology

Data Engineer (Open level) - Up to $3K

Ho Chi Minh

IT Technology Architect

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm AWS qua email

Network Engineer

Ho Chi Minh

02 Google Cloud Technical Leader (Cloud)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Cơ hội đào tạo ở Google Office
 • Chế độ tăng lương/thưởng năm
 • Môi trường chuyên nghiệp

System Engineer (AI Product)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Data Engineer (Python/ ETL/ DW)

Ho Chi Minh

DevOps Engineer (Up to $1500)

Ha Noi

Senior Consultant/ Cloud Infrastructure

Ho Chi Minh

05 Full-stack Developer - Up to $1500

Da Nang

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FOSSIL (MISFIT) Headline Photo
FOSSIL (MISFIT) Ho Chi Minh

Great wearable computing products inventor and manufacturer