25 việc làm angular tại Hà Nội

 • Attractive Salary Up to $2,000
 • Excellent Bonus & Compensation
 • Fintech CRM Projects (Crypto, FX)
Ha Noi
 • Attractive Salary Up to $2,000
 • Excellent Bonus & Compensation
 • Fintech CRM Projects (Crypto, FX)
Hot
Ha Noi
1 giờ trước
 • Thưởng Tết + Thưởng Theo Dự Án
 • Nghỉ thứ 7,CN + không overtime
 • Du lịch mỗi năm 2 lần
Ha Noi
 • Thưởng Tết + Thưởng Theo Dự Án
 • Nghỉ thứ 7,CN + không overtime
 • Du lịch mỗi năm 2 lần
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
 • Competitive salary up to 3000 USD
 • 13th salary and performance bonnus
 • Young and dynamic working environment
Ha Noi
 • Competitive salary up to 3000 USD
 • 13th salary and performance bonnus
 • Young and dynamic working environment
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Flexible working environment
 • 16 AL & 30 sick leaves; Lunch & Mobile Allowances
 • Macbook Pro 15 inch
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Flexible working environment
 • 16 AL & 30 sick leaves; Lunch & Mobile Allowances
 • Macbook Pro 15 inch
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
6 ngày trước
 • Chấp nhận freshser
 • Được đào tạo về chuyên môn
 • Review tăng lương 2 lần/năm
Ha Noi
 • Chấp nhận freshser
 • Được đào tạo về chuyên môn
 • Review tăng lương 2 lần/năm
Hot
Ha Noi
6 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
14 ngày trước
 • Independent work environment
 • Medical Insurance
 • Relocation
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Independent work environment
 • Medical Insurance
 • Relocation
Java Angular Spring
18 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
18 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
29 ngày trước