Review công ty Vietlink

Ho Chi Minh, Da Nang
Sản phẩm
1-50
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
4.2
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
4.2
Lương thưởng & phúc lợi
4.3
Đào tạo & học hỏi
3.7
Sự quan tâm đến nhân viên
4.2
Văn hoá công ty
3.7
Văn phòng làm việc
4.5

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Vietlink ngay
Viết đánh giá

6 Reviews

Nhân viên vui vẻ hoà đồng, được cấp macbook mới khi làm việc

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2020

Điều tôi thích

Benefit tốt, chị HR cũng khá được lòng mọi người, nói chung là ok nếu muốn sự ổn định
rất ít khi OT, nhưng khi OT thì rất rõ ràng và minh bạch

Công ty chế độ tốt. sếp tốt. nhân vien hoà đồng

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Tám 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Phù hợp với người muốn ổn định

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Chín 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đồng nghiệp vui vẻ, hoà đồng nhưng khó phát triển bản thân

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Không khuyến khích
Tháng Một 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt, môi trường làm việc tốt

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đồng nghiệp thân thiện

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Chín 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Vietlink ngay
Viết đánh giá