Đánh giá chung

3.8

10 đánh giá
5
20%
4
50%
3
20%
2
10%
1
0%
Khuyến khích làm việc tại đây
Lương thưởng & phúc lợi
Lương thưởng & phúc lợi
3.1

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
50%
3
10%
2
40%
1
0%
Đào tạo & học hỏi
Đào tạo & học hỏi
3.8

Đánh giá chi tiết

5
40%
4
30%
3
0%
2
30%
1
0%
Sự quan tâm đến nhân viên
Sự quan tâm đến nhân viên
3.4

Đánh giá chi tiết

5
30%
4
20%
3
10%
2
40%
1
0%
Văn hoá công ty
Văn hoá công ty
3.2

Đánh giá chi tiết

5
30%
4
10%
3
20%
2
30%
1
10%
Văn phòng làm việc
Văn phòng làm việc
4.2

Đánh giá chi tiết

5
50%
4
30%
3
10%
2
10%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
50%
3
10%
2
40%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
40%
4
30%
3
0%
2
30%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
30%
4
20%
3
10%
2
40%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
30%
4
10%
3
20%
2
30%
1
10%

Đánh giá chi tiết

5
50%
4
30%
3
10%
2
10%
1
0%
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

10 đánh giá

Tháng Tư 2023

Sếp tốt, đồng nghiệp thân thiện, văn phòng đẹp.

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích:

Có hầm gửi xe
Có cơm trưa
Trang bị laptop xịn (DELL)
Văn phòng rộng rãi thoáng mát

OT không lương, tần suất OT không nhiều, dự án dài hạn, hầu như không có thưởng

Tháng Hai 2023

Môi trường good

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đăng nhập để xem tất cả đánh giá.
Tháng Mười Hai 2022

Nhân viên thân thiện

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Mười Hai 2023

Không thoải mái để mọi người cùng góp ý xây dựng mà mang văn hóa vạch lỗi

2

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  2

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Chín 2021

Môi trường tạm ổn, có thể làm việc lâu dài cùng cty phát triển

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  1

 • Văn phòng làm việc

  4

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Chín 2021

Công ty tuyệt vời.

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Chín 2021

Quy trình không rõ ràng, Không OT, có cơm trưa

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Tám 2021

Công ty có tâm

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Một 2021

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỹ luật nhưng cũng không quá

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Mười Hai 2019

không khí cty khá căng thẳng, thưc tập bi bắt làm khá nhiều

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  4

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.