Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
nhân viên
Quốc gia
Thời gian làm việc

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Our Key Skills

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

Hồ Chí Minh

385 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh
Hiện tại Tflat không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 1,316