Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
51-150 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Love IT, Love Technicals And Love Researching

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • Friendly environment, very young company
  • Opportunity to improve your skills quickly
  • Working on MacBook & review salary 2 times a year
+3

Địa điểm

Hồ Chí Minh

301, Block B, Waseco Plaza, 10 Pho Quang, Tan Binh, Ho Chi Minh

Địa điểm khác

Sumitomo RD Kudan Bldg. 9F 1-8-10, Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073 Japan
Số lượt xem trang: 12,543