3.5 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Review chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 3.5
Đào tạo & học hỏi 3.2
Sự quan tâm đến nhân viên 3.4
Văn hoá công ty 3.2
Văn phòng làm việc 3.8

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Spiraledge ngay
Tìm kiếm

13 Reviews

Chế độ phúc lợi nv tốt và rõ ràng, thích hợp để làm việc lâu dài.

Khuyến khích
Tháng Tư 2020

Điều tôi thích

Cty có quy trình rất rõ ràng, thích hợp cho các bạn đang muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Chế độ tốt và rất rõ ràng, đóng BHXH full lương nên đảm bảo được quyền lợi của nv

Công ty đãi ngộ rất tốt

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công ty tốt

Khuyến khích
Tháng Mười 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Bình Thường

Không khuyến khích
Tháng Năm 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Không phù hợp cho fresher

Không khuyến khích
Tháng Một 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường làm việc chưa chuyên nghiệp

Khuyến khích
Tháng Sáu 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Good overall

Khuyến khích
Tháng Sáu 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Đại ngộ tốt, xếp và mọi người rất hòa đồng, vui vẻ.

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công ty có môi trường không thân thiện trong nhóm dev

Không khuyến khích
Tháng Sáu 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công ty cho người già

Không khuyến khích
Tháng Tư 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Work-life balance company

Khuyến khích
Tháng Tư 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường làm việc khá tốt

Khuyến khích
Tháng Ba 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Potential - good experience

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.