4.3 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Đánh giá chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 4.0
Đào tạo & học hỏi 4.3
Sự quan tâm đến nhân viên 4.9
Văn hoá công ty 4.7
Văn phòng làm việc 4.6

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Sioux High Tech Software ngay
Tìm kiếm

7 Đánh giá

văn hóa mở, chăm sóc nhân viên tốt

Khuyến khích
Tháng Bảy 2018

Điều tôi thích

quyết tâm xây dựng nhân sự tốt và thay đổi chính sánh nhanh nhạy, cải thiện được tiếng anh, công hiến cho người dân thành phố với những sản phầm phần mềm
ít có công ty như thế này tại Đà Nẵng, nhân viên phát triển được năng lực của mình

Tốt cho ai thích .NET và Mobile

Khuyến khích
Tháng Hai 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường rất tốt

Khuyến khích
Tháng Tư 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường, đồng nghiệp thân thiện

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường mở

Khuyến khích
Tháng Chín 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Công ty tình cảm, rất quan tâm đến nhân viên

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Công ty trẻ, sáng tạo

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.