4.3 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Đánh giá chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 4.0
Đào tạo & học hỏi 4.4
Sự quan tâm đến nhân viên 4.7
Văn hoá công ty 4.8
Văn phòng làm việc 4.7

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Sioux High Tech Software ngay
Tìm kiếm

10 Đánh giá

Sếp tốt, làm việc có tâm, anh em đồng nghiệp thân thiện và dễ thương

Khuyến khích
Tháng Tám 2019

Điều tôi thích

Văn phòng đẹp
Anh em đồng nghiệp giỏi và làm việc có tâm
Sếp luôn quan tâm tới anh em
Sếp luôn hạn chế OT đến mức tối đa, luôn support anh em trong trường hợp OT.

Môi trường làm việc tốt

Khuyến khích
Tháng Mười 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Best software company in Danang - Highly recommend!

Khuyến khích
Tháng Ba 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

văn hóa mở, chăm sóc nhân viên tốt

Khuyến khích
Tháng Bảy 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Tốt cho ai thích .NET và Mobile

Khuyến khích
Tháng Hai 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường rất tốt

Khuyến khích
Tháng Tư 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường, đồng nghiệp thân thiện

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường mở

Khuyến khích
Tháng Chín 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Công ty tình cảm, rất quan tâm đến nhân viên

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Công ty trẻ, sáng tạo

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.