Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
United States
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Java, Android, Rx Java, Kotlin, Dagger 2

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • Amazing Android Engineering Talent
  • Fast Growing High Impact 500 Startup
  • 3M USD Raised on Kickstarter
The Superbook running Sentio apps
The future of productivity
Beautiful Phone Mount
+2

Về Chúng Tôi

Engineering manager - Jesse Sum

What’s the #1 reason you chose Sentio?

Sentio is building a product that is the first of it's kind to be delivered to consumers. Sentio has great engineering skills and extremely challenging work.

What's the coolest skill you've learned?

I've learned the most I've ever learned for android working at sentio. I know more about the system than ever before.

Địa điểm

Hồ Chí Minh

384 Hoàng Diệu, District 4, Ho Chi Minh
Hiện tại Sentio không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 3,346