Tân Cảng Sài Gòn là nhà khai thác cảng container lớn nhất tại Việt Nam và đứng top 30 thế giới

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là một doanh nghiệp Quân Đội trực thuộc Quân chủng Hải quân hoạt động trên 3 cột kinh doanh bao gồm: Khai thác cảng; dịch vụ hậu cần; transport and service. Tân Cảng Sài Gòn là nhà khai thác container lớn nhất tại Việt Nam và đứng đầu 30 dịch vụ: xếp dỡ hàng hóa, hậu cần, hàng hải, hộ cứu hộ, hoa tiêu, địa ốc, xây dựng công trình dân sự, quân sự .... và vận tải đa phương thức, container nhập khẩu container phần trên 85% khu vực Nam và gần 50% thị phần cả nước.

In the development is more than 10 year, the system of the Tân Cảng Sài Gòn is the most price in the current port in Vietnam. In 5-10 to the Tân Cảng Sài Gòn sẽ áp dụng nhiều công nghệ CMCN 4.0 as the axis (ESB), DatawareHouse, BigData, BI, AI, IOT, Cloud, tự động, item for reply application development development, continuous and big strong.

Saigon New Port Tuyển Dụng

IT Helpdesk (IT support, Oracle, SQL)

Ho Chi Minh - District 2

Địa Điểm

1295 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2,, District 2, Ho Chi Minh
1295 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2,

Tổng lượt truy cập: 6,448

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Saigon New Port ngay