Review công ty Rooxim Computer Science

Ho Chi Minh, Others
Dịch vụ
1-50
Japan
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá
4.3
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
4.3
Lương thưởng & phúc lợi
3.7
Đào tạo & học hỏi
4.0
Sự quan tâm đến nhân viên
4.7
Văn hoá công ty
4.0
Văn phòng làm việc
3.3

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Rooxim Computer Science ngay
Viết đánh giá

3 Reviews

Good place

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Ba 2019

Điều tôi thích

Free parking, flexible time to go to the office if you have a personal business, communicate with team easily, the company have twice a year to review your task and salary, the boss is so good even he is Japanese
Actually, you don't need OT if you can arrange your task to finish them before the deadline

Good place to develop yourself

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Ba 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Nice working environment

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Ba 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Rooxim Computer Science ngay
Viết đánh giá