Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Cung Ứng Rau Quả Sạch Quốc Tế (FVF)

Công ty Cổ phần sản xuất và Cung ứng rau quả sạch Quốc tế (FVF) trực thuộc tập đoàn TH là công ty sản xuất và chế biến rau củ quả sạch theo công nghệ Vietgap và Global GAP. Công ty có hệ thống trang trại nhà kính, cánh đồng mở trồng rau sạch với quy mô công nghiệp và quy trình chăm sóc, quản lý chuyên nghiệp. Sản phẩm của FVF đã được chứng nhận hữu cơ (organic) bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Châu Âu

Địa Điểm

Ha Noi
Ha Noi

Tổng lượt truy cập: 1439

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Rau FVF ngay