Review công ty R Digital

District 1, Ho Chi Minh
Sản phẩm
51-150
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
4.2
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
4.2
Lương thưởng & phúc lợi
3.4
Đào tạo & học hỏi
3.8
Sự quan tâm đến nhân viên
3.0
Văn hoá công ty
3.0
Văn phòng làm việc
3.2

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review R Digital ngay
Viết đánh giá

5 Reviews

Very good company to work for

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Năm 2018

Điều tôi thích

- Good salary
- Have chance to work with Denmark team
- Improve English skill
- Open & friendly
- Boss takes care of staffs
I like to work for OT because I will get more income but I think I just work for urgent case only.

Môi trường tốt cho việc học hỏi và phát triển tiếng anh

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Bảy 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Potentially great company

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đánh giá chung

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Không khuyến khích
Tháng Chín 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nice interview but non professional feedback!

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Bảy 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review R Digital ngay
Viết đánh giá