3.3
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
3.3
Lương thưởng & phúc lợi
3.0
Đào tạo & học hỏi
3.1
Sự quan tâm đến nhân viên
3.0
Văn hoá công ty
3.1
Văn phòng làm việc
2.8

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Nexle Corporation ngay
Viết review

27 Reviews

môi trường làm việc tốt, anh em hoà đồng thân thiện, được làm với nhiều tech mới

Khuyến khích
Tháng Tư 2021

Điều tôi thích

anh em hoà đông vui vẻ, sếp cũng tương đối dễ tính
ít OT, OT thì dc x2 ngày phép, (ngày phép ko đổi thành tiền dc nha)

Môi trường làm việc thoải mái

Khuyến khích
Tháng Mười 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Môi trường tốt

Khuyến khích
Tháng Năm 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái

Khuyến khích
Tháng Tư 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Khá ổn nhưng cần cải thiện nhiều

Khuyến khích
Tháng Ba 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Làm việc áp lực

Không khuyến khích
Tháng Hai 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Ổn nhưng cần nhiều cải thiện

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt cho career path

Khuyến khích
Tháng Bảy 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Không có lương thưởng. Lương tăng 1 năm 1 lần dưới 8%

Không khuyến khích
Tháng Năm 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Văn phòng vui & HR dễ thương

Khuyến khích
Tháng Năm 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.