Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Làm việc ngoài giờ

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

Hồ Chí Minh

12 Lam Sơn, Binh Thanh, Ho Chi Minh
Hiện tại Link Circle không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

Số lượt xem trang: 1,136