4.3 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Đánh giá chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 3.8
Đào tạo & học hỏi 3.4
Sự quan tâm đến nhân viên 3.8
Văn hoá công ty 3.8
Văn phòng làm việc 3.5

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá LHV Software ngay
Tìm kiếm

12 Đánh giá

Môi trường thân thiện, hoà đồng

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2019

Điều tôi thích

Bãi đậu xe rộng rãi, văn phòng đẹp. Luôn có đồ ăn, sếp luôn quan tâm tạo điều kiện cho nhân viên làm việc cũng như grow các bạn.
Công ty không khuyến khích OT, trừ khi có blocker bug. Nếu có sẽ có lesson learnt review để đánh giá sai lầm.

Chế độ ưu đãi tốt

Khuyến khích
Tháng Ba 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Phù hợp cho người có gia đình muốn công việc ổn định

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Sếp tốt, đồng nghiệp vui vẻ.

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Good company for working, open, friendly and serious environment

Khuyến khích
Tháng Ba 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, sếp chăm lo đời sống nhân viên

Khuyến khích
Tháng Ba 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Good company

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Moi truong lam viec tot

Khuyến khích
Tháng Chín 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường làm việc thoải mái

Khuyến khích
Tháng Chín 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Công ty có nhiều cơ hội việc làm tốt

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Small Company with Smart People

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Small but Great Company

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.