4.2 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Review chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 3.8
Đào tạo & học hỏi 3.5
Sự quan tâm đến nhân viên 3.8
Văn hoá công ty 3.6
Văn phòng làm việc 3.5

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review LHV Software ngay
Tìm kiếm

13 Reviews

Chế độ tốt

Khuyến khích
Tháng Bảy 2020

Điều tôi thích

Chế độ ưu đãi tốt. Công ty VN nhưng benefit nước ngoài. Có các lớp đào tạo cho nhân viên
Ít khi OT nhưng OT được trả xứng đáng. ———————————-

Môi trường thân thiện, hoà đồng

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Chế độ ưu đãi tốt

Khuyến khích
Tháng Ba 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Phù hợp cho người có gia đình muốn công việc ổn định

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Sếp tốt, đồng nghiệp vui vẻ.

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Good company for working, open, friendly and serious environment

Khuyến khích
Tháng Ba 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, sếp chăm lo đời sống nhân viên

Khuyến khích
Tháng Ba 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Good company

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Moi truong lam viec tot

Khuyến khích
Tháng Chín 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường làm việc thoải mái

Khuyến khích
Tháng Chín 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công ty có nhiều cơ hội việc làm tốt

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Small Company with Smart People

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Small but Great Company

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.