Leep.App - Train Smart

LEEP là một cuộc cách mạng công nghệ mới về nền tảng sinh thái nâng cao cuộc sống mà cho phép các HLV cá nhân, người hướng dẫn và người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thể hình trở thành những người doanh nhân vĩ mô; tự xây dựng việc kinh doanh một cách thành công nhờ sử dụng nền tảng công nghệ của ứng dụng LEEP. Nền tảng cách mạng công nghệ của LEEP cung cấp những chuyên gia trong lĩnh vực thể hình cùng toàn bộ những giải pháp xây dựng và quản lý kinh doanh. LEEP đã tạo ra một thuật toán độc quyền để kết nối khách hàng với những HLV và những chuyên gia tốt nhất trong lĩnh vực thể hình phù hợp với tính cách và nhu cầu của khách hàng; để cải tiến trải nghiệm và kết quả của cả HLV và khách hàng.

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

Địa Điểm

Lầu 4, số 82 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, District 1, Ho Chi Minh
Lầu 4, số 82 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tổng lượt truy cập: 1,920

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review LEEP.APP ngay