Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Hà Nội

85 Tran Thai Tong, Cau Giay, Ha Noi
Hiện tại Kapok Capital không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

Số lượt xem trang: 947