Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Easyweb | Phạm Gia Tech không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

[Da Nang] Web App Developer (PHP/C#/.Net/JavaScript)

Tại văn phòng
Da Nang
  • High promotion opportunities
  • Stable and professional working environment
  • Good company welfare
NEW FOR YOU
Đăng 6 giờ trước

Full-stack Developer (.NET Core, C#, TypeScript, Vue 3)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Attractive salary and benefits
  • Flexible Working Hours
  • Training/ Onsite in Europe
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Fullstack Developer (.NET, C#, English)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Great international EU-US working environment
  • Microsoft leading technology
  • Work life balance, No OT
Số lượt xem trang: 1,719