Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

Hồ Chí Minh

06 Phạm Văn Hai, Phường 2, Tan Binh, Ho Chi Minh
Hiện tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Bưu Chính Việt Nam (Vintrans) không có vị trí nào đang tuyển dụng.