Thông tin chung

Mô hình công ty
Quy mô công ty
nhân viên
Quốc gia
Thời gian làm việc
Làm việc ngoài giờ

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Team gathering some energy and having fun
Team Brainstorm and discussion

Địa điểm

Địa điểm khác

others
Hiện tại Code Ar.my-X (Growing Startup in Malaysia) không có vị trí nào đang tuyển dụng.