Business4you AG

Fullservice Marketingagentur aus Biel. 360° Marketing | Print | Digital | Social Media | Konzeption | Consulting |

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

  • 20 days anual leave
  • join our team and work in a nice cosy office
  • play counter strike at breaktime
  • learn a lot of new stuff
  • very familiar workspace

Địa Điểm

21 Dreamplex , Nguyễn Trung Ngạn, District 1, Ho Chi Minh
21 Dreamplex , Nguyễn Trung Ngạn, District 1, Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 1602

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Business4you AG ngay