Avantility

Ho Chi Minh

Dịch vụ

Turning complex problems into simple solutions

AVANTILITY là một công ty chuyên về outsourcing các sản phẩm trên Sharepoint platform, có trụ sở chính tại tại Seattle, Mỹ. Hoạt động chính của công ty là triển khai các nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý documents, nhân sự...trên nền của Microsoft Sharepoint.

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Avantility Tuyển Dụng

Junior Quality Assurance (QA) Engineer

Ho Chi Minh

Địa Điểm

4 Lê Quý Đôn, ERC City Campus, District 3, Ho Chi Minh
4 Lê Quý Đôn, ERC City Campus, District 3, Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 774

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Avantility ngay