Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
151-300 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Hà Nội

5 Nguyễn Sơn, Long Bien, Ha Noi
Số lượt xem trang: 2,579