20 system admin jobs in Ha Noi

25 CNTT (System Admin, C++, Java)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Chế độ hấp dẫn & nhiều cơ hội
 • Môi trường chuyên nghiệp

03 DevOps (System Engineer/Linux)

Ha Noi
 • High salary Up to $3000
 • Phúc lợi dành cho người thân
 • Sức khỏe & Giải trí

[High Salary] IT Admin/IT Support

Ha Noi
 • Attractive salary
 • PVI Premium Healthcare package
 • Luxury company trip 30M/person

IT Security Manager

Ha Noi
 • Flexible working arrangement
 • 18 AL & 30 sick leaves
 • Lunch & Mobile Allowances