7 system admin jobs in Ha Noi for you

System Admin (Linux, Cloud)

Ha Noi

Chuyên viên tư vấn giải pháp CNTT

Ha Noi

8 CV Quản lý Trung tâm dữ liệu

Ha Noi
  • Kinh nghiệm
  • Các nấc thang danh vọng
  • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

2 CV phân tích sự kiện bảo mật

Ha Noi
  • Kinh nghiệm
  • Các nấc thang danh vọng
  • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

2 Chuyên viên Vận hành phần mềm

Ha Noi
  • Kinh nghiệm
  • Các nấc thang danh vọng
  • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

DevOps Engineer (AWS,k8s) up to $2200

Ha Noi
Ho Chi Minh

CV/CVCC Hỗ Trợ Dự Án (IT Support)

Ha Noi

Company Spotlight

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd