17 system admin jobs in Ha Noi for you

System Admin (SQL, Oracle)

Ha Noi

System Admin (Networking, Linux)

Ha Noi
  • Thưởng KPI 1–2 tháng lương
  • Được phát huy hết các kỹ năng
  • Nhiều cơ hội phát triển

System Admin (Linux)

Ha Noi
Ho Chi Minh

2 Tích hợp hệ thống (System Admin Linux)

Ha Noi

System Engineer (System Admin/Linux)

Ha Noi

05 System Admin ( 500$-700$)

Ha Noi

03 System Admin (Linux, Oracle)

Ha Noi

Networking Admin (System Admin, Linux)

Ha Noi

SQL Server Dev (DBA) ($1200-$2200)

Ha Noi
Get new System Admin jobs by email

Chuyên viên Quản trị - Vận hành

Ha Noi

DevOps Engineer (Up to $2500)

Ha Noi

Jira & Confluence Administrator

Ha Noi

Infrastructure Engineer (Pre-Senior)

Ha Noi

Embedded Programming Engineer

Ha Noi

Kỹ sư thiết kế tích hợp hệ thống~1500$

Ha Noi

Chuyên viên Cao cấp Vận hành Middleware

Ha Noi

SE (Network Engineer, System Engineer)

Ha Noi

Company Spotlight

mgm technology partners Vietnam Headline Photo
mgm technology partners Vietnam Da Nang

mgm - Software Engineers to the bones. We code for Fortune 100 customers and have fun while doing so