22 system admin jobs in Ha Noi for you

Database Engineer (Oracle, System Admin)

Ha Noi

Cyber Security Consultant (System Admin)

Ha Noi

Networking Engineer (System Admin)

Ha Noi
 • 13th month salary
 • $100/month training allowance
 • Free TOEIC testing twice/year

System Admin

Ha Noi

02 System Admin (IT Support, Networking)

Ha Noi

2 Quản trị hệ thống (System Admin/Linux)

Ha Noi

System Admin

Ha Noi
 • Mua Bảo Hiểm sức khoẻ hàng năm
 • Có cơ hội du lịch nước ngoài
 • Tiền thưởng lớn

Kỹ sư Quản trị mạng (Linux System Admin)

Ha Noi

DBA / SQL Developer ($1000-$1700)

Ha Noi

Jr System Administrator (Linux/SQL)

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Môi trường chuyên nghiệp
Get new System Admin jobs by email

Network Data Center Specialist (Cisco)

Ha Noi
Ho Chi Minh

System Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi

Network Administrator

Ha Noi

Senior Infrastructure & Operations

Ho Chi Minh
Ha Noi

System Analyst Team Leader - Hà Nội

Ha Noi

System Administrator (Linux, SQL)

Ha Noi

IT Helpdesk Engineer [HN]

Ha Noi
 • Competitive salary
 • 14 days annual leave
 • Yearly performance bonus

03 Trợ lý hành chính

Ha Noi

Chuyên viên Cao cấp Vận hành Middleware

Ha Noi

CVCC/CV Vận hành Máy chủ (Linux)

Ha Noi

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.