42 system admin jobs in Vietnam

 • Mức thu nhập hấp dẫn và thưởng kết quả kinh doanh
 • Phát triển kiển thức sâu rộng trong lĩnh vực Cloud
 • Văn hoá làm việc cởi mở, hỗ trợ lẫn nhau
Ha Noi
 • Mức thu nhập hấp dẫn và thưởng kết quả kinh doanh
 • Phát triển kiển thức sâu rộng trong lĩnh vực Cloud
 • Văn hoá làm việc cởi mở, hỗ trợ lẫn nhau
Hot
Ha Noi
3d
 • Hỗ trợ viện phí
 • Nghỉ mát hàng năm
 • Bảo hiểm nhân viên
Ha Noi
 • Hỗ trợ viện phí
 • Nghỉ mát hàng năm
 • Bảo hiểm nhân viên
Ha Noi
9d
 • Lương, thưởng, chế độ hấp dẫn
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Bảo hiểm nhân thọ
Ho Chi Minh
 • Lương, thưởng, chế độ hấp dẫn
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Bảo hiểm nhân thọ
Ho Chi Minh
17d
 • Thu nhập từ 1,000 – 1,500USD/tháng
 • Bố trí chỗ ở và phương tiện đi làm tại Campuchia
 • Phụ cấp vé máy bay thăm nhà: 6 lần/năm
Ho Chi Minh
Others
 • Thu nhập từ 1,000 – 1,500USD/tháng
 • Bố trí chỗ ở và phương tiện đi làm tại Campuchia
 • Phụ cấp vé máy bay thăm nhà: 6 lần/năm
Hot
Ho Chi Minh
Others
1d
 • Attractive Salary and Performance Bonus
 • Health Care for Employees & Family, 18 paid leaves
 • Chance to travel onsite (in 49 countries)
Others
Ha Noi
 • Attractive Salary and Performance Bonus
 • Health Care for Employees & Family, 18 paid leaves
 • Chance to travel onsite (in 49 countries)
Hot
Others
Ha Noi
4d
 • Healthcare insurance
 • Training
 • Performance bonus
Ho Chi Minh
 • Healthcare insurance
 • Training
 • Performance bonus
Hot
Ho Chi Minh
5d