42 system admin jobs in Vietnam

Salesforce System Admin(Oracle/Database)

Ho Chi Minh
 • Great healthcare packages
 • NEW Macbook Pro
 • 20 days paid leave per year

System/Network Admin L1

Ho Chi Minh
 • Internal, external training
 • Int'l working environment
 • VNcare, performance bonus

System Admin Leader (Linux, Networking)

Ha Noi
 • Thưởng KPI 1–2 tháng lương
 • Được sử dụng hết các kỹ năng
 • Nhiều cơ hội phát triển

Networking Administrator (System Admin)

Ha Noi
 • Thưởng KPI 1–2 tháng lương
 • Được sử dụng hết các kỹ năng
 • Nhiều cơ hội phát triển

System Admin (Linux)

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Senior Security (AWS, System Admin)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review