Kien Long Bank

Ho Chi Minh, Ha Noi
Product
151-300
Vietnam
Monday - Friday
Write review

Overview about Kien Long Bank

Kien Long Bank

 • Mạng lưới hoạt động (tính đến hết ngày 31/10/2021) gồm có: Hội sở và 134 Chi nhánh, Phòng Giao dịch trên toàn quốc.
 • Ngân hàng có một Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long.
 • Tính đến ngày 31/10/2021, vốn điều lệ của KienlongBank là 3.652.818.780.000 đồng.
 • Hoạt động chính: Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi. Cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá. Cung ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ ngân hàng khác.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

 • 1 Được đào tạo chuyên nghiệp
 • 2 Quỹ thưởng “Đồng hành và phát triển của Kien Long"
 • 3 Lương thưởng hấp dẫn


 • Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng chuyên nghiệp.
 • Được tham dự các lớp đào tạo nhà quản lý chuyên nghiệp để phát triển nghề nghiệp.
 • Chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật.
 • Được hỗ trợ chi phí xăng xe, tiền điện thoại, chế độ công tác,…
 • Được thưởng thu hồi nợ, hiệu quả kinh doanh, năng suất lao động, các khoản chi bổ sung theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân.
 • Lương tháng 13, các khoản thưởng năm, lễ, tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng.
 • Được thưởng thêm Quỹ thưởng “Đồng hành và phát triển của Kienlongbank” theo kết quả làm việc trong năm.

Locations

Ho Chi Minh
98, Cach Mang Thang 8 Street
District 3
Ho Chi Minh
Ha Noi
Floor 1 - 2 - 6, Sunshine Center, 16 Pham Hung street, My Dung ward
Nam Tu Liem
Ha Noi

Total views: 3,458

Let your voice be heard.

Review Kien Long Bank now
Write review