General information

Company type
IT Product
Company industry
N/A
Company size
1000+ employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday

Company overview

Our key skills

Our Key Skills

Why you'll love working here

  • Được đào tạo chuyên nghiệp
  • Quỹ thưởng “Đồng hành và phát triển của Kien Long"
  • Lương thưởng hấp dẫn
+1

Location

Ho Chi Minh

98, Cach Mang Thang 8 Street, District 3, Ho Chi Minh
117 - 119 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11,, Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Ha Noi

Floor 1 - 2 - 6, Sunshine Center, 16 Pham Hung street, My Dinh ward, Nam Tu Liem, Ha Noi
Page views: 6,982