Techcom Securities Jobs

Junior Automation Tester- Up to 1500$

Ha Noi
 • Attractive, competitive salary
 • Professional environment
 • Annual 5-star-company trip

Junior/Fresher Java Dev - From 800$

Ha Noi
 • Attractive, competitive salary
 • Professional environment
 • Annual 5-star-company trip

Frontend Dev (Angular/ReactJS) ~$2000

Ha Noi
 • Attractive, competitive salary
 • Professional environment
 • Annual 5-star-company trip

Overview about Techcom Securities

Providing full financial solutions to our corporate and a new saving experience to customers

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities - TCBS) là công ty con thuộc Techcombank.

TCBS hiện là ngân hàng đầu tư có lợi nhuận lớn nhất và hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam. Không chỉ mạnh về sản phẩm tài chính đa dạng, TCBS còn là một công ty Fintech điển hình, tập hợp một lực lượng nhân sự công nghệ thông tin lớn và công khai theo đuổi chiến lược phát triển hệ thống công nghệ làm nền tảng kinh doanh để trở thành công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới. Gần 40% nhân sự tại TCBS thuộc mảng công nghệ, data và được hoạt động theo mô hình Scrum/Agile. Nhiều công nghệ mới được sử dụng rộng rãi tại TCBS như Marketing Automation, BPM, CRM, Cloud, Machine Learning, AI, BI, Robo-advisor và docker.

TCBS đứng vị trí số 1 thị trường về lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Trong 5 năm liên tiếp 2016 – 2020, thị phần giao dịch TPDN tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM của TCBS luôn ở mức trên 65%. TCBS giành được nhiều giải thưởng trong năm 2019 như: “Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt Nam giai đoạn từ 2007 - 2019”; "Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2019"; “Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2019” và "Giao dịch tư vấn xuất sắc nhât".

 

Our Key Skills

- Java with microservices architecture - Springboot, Maven, Docker- Kubernetes & Openshift Deployment-CI& CD: Ansible , Git ...-Front end: Angular, React, IOS, Android-Data Analytics: PowerBI, Data Lake, Hadoop eco-Cloud: Azure, AWSOther: IBM BPM, M-Files ECM, Hybrid Cloud

Why You'll Love Working Here

 • 1 Chance to grow up in your career path
 • 2 Talented and enthusiastic colleagues.
 • 3 Amazing new tech in Bigdata & AI


- Join a professional working environment where you will see talented and enthusiastic colleagues.
- Governmental insurance and other compensation according to labor law
- Chance to grow up in your career path

Locations

191 Ba Trieu
Hai Ba Trung
Ha Noi
11 Ton Duc Thang , Lim Tower
District 1
Ho Chi Minh

Total views: 13,458

Overall Rating

3.8

Recommend working here to a friend

Salary & benefits
3.3
Training & learning
3.3
Management cares about me
3.5
Culture & fun
3.7
Office & workspace
3.2

Top Reviews


Write a review